Trang web chứa nhiều bản disco, lời bài hát, đánh giá và xếp hạng của các nghệ sĩ về album và bài hát, các liên kết đến các trang web khác nhau. Mỗi tháng, tôi thêm một số nghệ sĩ của các giai đoạn âm nhạc khác nhau. Lựa chọn nghệ sĩ mới sẽ được thêm vào phụ thuộc vào đề xuất của khách truy cập trang web và âm nhạc tôi thích.

Các thành viên cộng đồng trang web là những người làm cho trang web này trở nên hấp dẫn hơn bằng cách viết những bài blog thông tin về âm nhạc cũng như các chủ đề khác trong cuộc sống

Hy vọng bạn sẽ thích trang web và trở thành khách truy cập lâu dài! Các nghệ sĩ và bài đánh giá mới được thêm vào trang web liên tục, nội dung của trang web luôn được cải thiện và các tính năng mới được thêm vào. Vì vậy, hãy trở lại!

Cảm ơn tất cả những người có cùng chí hướng, đặc biệt là những người đã đăng ký, những người đánh giá và xếp hạng các album và bài hát, đồng thời làm cho trang web trở nên tốt hơn!